Skip to content

Share

2024 Voices – Citizens Speak Up!  – POLAND/POLSKA

Material

Download

Europa, jaką znamy dzisiaj, projektowana były w zupełnie innej, powojennej rzeczywistości. Nawarstwiające się kryzysy, od zmian klimatycznych po automatyzację i kryzysy gospodarcze, cyberzagrożenia i szybkie rozprzestrzenianie się (dez)informacji, wywołały nasilające  się nierówności i  niezadowolenie społeczne. Obywatele, często z poczuciem wykluczenia i pozbawienia praw oraz sfrustrowani brakiem zainteresowania ze strony  polityków, wykazują niski poziom zaufania do władzy publicznej oraz słabą aktywność społeczną.  

Nadszedł czas na nowe podejście do Europy, na odnowioną umowę społeczną, która reprezentuje wolę i potrzeby wszystkich obywateli, i pozwala im  odgrywać centralną rolę w jej opracowywaniu.  

 Nasz najnowszy raport, ‘2024 Voices – Citizens Speak Up!‘ stanowi początkową fazę strategii, która obejmuje okres do 2030 r. i później. Stanowi on podstawę naszego zobowiązania do sformułowania odnowionej umowy społecznej, która gwarantuje równe traktowanie, włączenie społeczne, a przede wszystkim aktywnie angażuje obywateli.  

 W raporcie zebrano opinie ponad 2000 osób z siedmiu krajów europejskich – Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Szwecji – które podzieliły się swoimi poglądami na temat czterech kluczowych wyzwań stojących przed Europą: 

  • Promowanie transformacji ekologicznej  
  • Zapewnienie, by demokracja służyła wszystkim  
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu  
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i odporności państwa 

 Pełny raport w języku angielskim można przeczytać tutaj, a streszczenie w języku polskim tutaj.  

Wyniki raportu będą prezentwane podczas serii lokalnych wydarzeń w Polsce, które zgromadzą młodych obywateli, decydentów i ekspertów w interaktywnej debacie na żywo, skupiającej się na znalezieniu rozwiązań problemów zidentyfikowanych w raporcie.  

Nasze pierwsze wydarzenie odbyło się w przestrzeni młodzieżowej Hej! w Lublinie 21 maja. Więcej informacji o drugim wydarzeniu już wkrótce!

Przyłącz się do nas i wspólnie stwórzmy Europę na miarę XXI wieku. 

Przy wsparciu:

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani właściwy organ nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.